Trở thành một nghệ sĩ

Đăng ký để trở thành một nghệ sĩ tại Gateway Arts.

GỌI CHO CHÚNG TÔI theo số (617) 734-1577 để lên lịch cho Chuyến tham quan nghệ sĩ mới.

Xem các trường quay, tìm hiểu thêm về các chương trình của chúng tôi và gặp gỡ nhân viên. Các nghệ sĩ quan tâm được khuyến khích đưa ra các ví dụ về tác phẩm.

Những cá nhân quan tâm đến việc đăng ký vào Studio chính hoặc Studio A của chúng tôi:

Liên hệ với Giám đốc Chương trình Theodore Lampe theo số (617) 734-1577 (số máy lẻ thư thoại 10), [email protected] để biết thêm thông tin.

viVietnamese