Ủy ban cố vấn

Lịch sử và Chức năng của Ủy ban Cố vấn Gateway

Ủy ban Cố vấn Gateway (GAC) đóng vai trò thúc đẩy sứ mệnh của Gateway Arts thông qua các nỗ lực tình nguyện trong việc gây quỹ, vận động chính sách và làm đại sứ. GAC được thành lập vào năm 2000 theo yêu cầu của cựu CEO của Vinfen, Gary Lamson. Ông yêu cầu tất cả các dịch vụ xem xét thành lập các ủy ban cố vấn bao gồm các nhà lãnh đạo cộng đồng, các bên liên quan như thành viên gia đình, cá nhân từ thiện và doanh nhân trong cộng đồng. Tôi đã ngay lập tức phản hồi và thành lập Ủy ban Cố vấn Gateway bằng cách mời một nhóm cá nhân đa dạng có chung mục tiêu hỗ trợ Gateway Arts bằng cách đóng góp ý kiến chuyên môn và lời khuyên có giá trị của họ. Chúng tôi có cuộc họp đầu tiên vào năm 2000 với Virginia và Marvin Geller là đồng chủ tịch. Các cá nhân được thêm vào ủy ban thông qua các đề xuất từ các thành viên hiện tại và/hoặc nhân viên của Gateway. Các thành viên tiềm năng được mời ngồi trong một cuộc họp trước khi đưa ra cam kết. Tính đến năm 2022, có 18 thành viên trong GAC. 

 Ủy ban Cố vấn Gateway được liên kết với Gateway Arts, một phần trong các dịch vụ mở rộng mà Vinfen cung cấp trên khắp Massachusetts và hơn thế nữa. Với trọng tâm là năng lực tư vấn của mình, ủy ban không có trách nhiệm và chức năng ủy thác hoặc hành chính dưới sự bảo trợ của Vinfen đối với tình trạng miễn thuế liên quan đến việc gây quỹ. Tư cách thành viên trong ủy ban là hoàn toàn tự nguyện và các thành viên không nhận được khoản thanh toán hoặc lợi ích đặc biệt nào cho các dịch vụ của họ. 

 Trong hai thập kỷ qua, việc gây quỹ đã trở thành nhu cầu và mục tiêu chính của Gateway Arts và do đó là trọng tâm chính của Gấc. Khi mới thành lập, Giám đốc điều hành lúc bấy giờ của Vinfen là Gary Lamson và sau đó là COO Bruce Bird khẳng định rằng tất cả số tiền huy động được sẽ được sử dụng cho Gateway Arts. Cẩn thận liên lạc tiếp tục diễn ra giữa văn phòng phát triển của Gateway và văn phòng phát triển tại Vinfen. 

 Ủy ban đã làm việc với ban lãnh đạo Gateway Arts để phát triển các sự kiện gây quỹ tập trung vào các nhu cầu như tuyển dụng và giữ chân nhân viên, chi phí vốn, mua thiết bị và công nghệ. Cán bộ phát triển của Gateway chịu trách nhiệm xác nhận các khoản đóng góp vì mục đích thuế. Ngoài ra, nhân viên phát triển viết các khoản tài trợ và bản sao cho các sự kiện phát triển hàng năm với thông tin đầu vào từ GAC cũng như những người được cấp hoặc nhà tài trợ tiềm năng. Các thành viên của ủy ban đóng vai trò là đại sứ cho các cuộc triển lãm và bán tác phẩm nghệ thuật của Gateway Arts. Họ lên kế hoạch cho các sự kiện như A Taste of Gateway, một buổi gây quỹ mùa xuân hàng năm nổi tiếng. Họ kết nối với bạn bè và những nhà sưu tập quan tâm đến nghệ thuật tự học và sứ mệnh của Gateway Arts. 

 GAC hoạt động dưới sự lãnh đạo của giám đốc Gateway Arts. Nhân viên hành chính bao gồm Giám đốc Chương trình Nghệ thuật và Cán bộ Phát triển tham dự các cuộc họp thường xuyên để đề xuất các mục trong chương trình nghị sự và tư vấn về tính khả thi của một số ý tưởng gây quỹ. Cả quản trị viên Vinfen và nhân viên Gateway đều không phải là thành viên ủy ban nhưng đôi khi được mời chia sẻ thông tin và trình bày nhỏ. 

GAC đã trở thành một đối tác vô giá trong việc đa dạng hóa nguồn tài trợ của Gateway Arts. Mặc dù gây quỹ là một thành phần nhỏ trong ngân sách hoạt động của Gateway, nhưng số tiền gây quỹ rất cần thiết cho sự bền vững của Gateway và là công cụ giúp thu hẹp khoảng cách giữa ngân sách và chi phí hoạt động của trung tâm nghệ thuật.  

Gregory Liakos 

Giám đốc, Gateway Arts 

BAN TƯ VẤN NGHỆ THUẬT GATEWAY

 • Sara Arshad

 • Lorri Berenberg, Chủ tịch

 • Beverly Bernson

 • Julie Bernson

 • Amanda Clark MacMullan

 • Rae Edelson

 • Andrew Eisenmann

 • Cánh đồng Martha

 • Gerry Frank

 • Beth Kantrowitz

 • Cheryl Katz

 • Bánh tráng giấy

 • Cynthia Randall

 • Jennifer Rathbun

 • Gail Ravgiala

 • Martha Richardson

 • Lindsay Rust Perper

 • Marjorie Schechner

BẠN BÈ CỦA THÀNH VIÊN GATEWAY/AD HOC

 • Laura Eisenmann

 • Hilary Emmons

 • Jane Feigenson

 • ân sủng Gregor

 • Chobee Hoy

 • Kathleen Hobson

 • Colleene Fesko

 • Alyssa Jones

 • Wendy Tarlow Kaplan

 • Jane Maxwell

 • Oswald Mondejar

 • Shirley O'Neil

 • Lisbeth Tarlow

viVietnamese