Những cộng sự của chúng ta

Các nghệ sĩ và nhân viên của Gateway Arts rất đánh giá cao các đối tác của chúng tôi

Đối tác với Gateway

Nếu tổ chức cộng đồng, doanh nghiệp địa phương, tổ chức nghệ thuật hoặc bảo tàng của bạn quan tâm đến việc hợp tác với Gateway Arts, chúng tôi muốn lắng nghe ý kiến của bạn!  Liên hệ với Giám đốc Phát triển của chúng tôi, Nicolas Kane tại [email protected] hoặc gọi cho chúng tôi theo số (617) 734-1577.

viVietnamese