50 વર્ષની ઉજવણી

Inclusive Careers in Art

શોપ ગેટવે આર્ટસ

અમારા કલાકારો

શોપ ગેટવે

અમારી સેવાઓ

આપો

Vinfen’s Gateway Arts is an internationally acclaimed studio art center, store, and gallery providing professional supports and representation to adult artists with disabilities.

 

અમારું ધ્યેય

અમારી સેવાઓ

મુખ્ય સ્ટુડિયો

ગેટવે આર્ટસ ખાતેનો મુખ્ય સ્ટુડિયો મુખ્યત્વે વિકાસલક્ષી વિકલાંગતા ધરાવતા કલાત્મક રીતે પ્રતિભાશાળી પુખ્ત વયના લોકોને મદદ કરે છે, જેમાં ઓટીઝમ સ્પેક્ટ્રમ ડિસઓર્ડર, બૌદ્ધિક અને અન્ય વિકલાંગતાનો સમાવેશ થાય છે.

સ્ટુડિયો એ

Studio A provides ongoing professional support for artistically talented adults with mental health diagnoses, autism spectrum disorders, and traumatic brain injuries.

સમુદાય એકીકરણ

ગેટવે આર્ટ્સ બોસ્ટન સમુદાય અને કલા જગત સાથે અમારા કલાકારોના જોડાણ અને એકીકરણને મજબૂત કરવા માટે સમર્પિત છે.

આ સપ્તાહનો ઈ-બ્લાસ્ટઃ

Gateway Artists Honored at Boston City Hall
guGujarati