Kỷ niệm 50 năm

Thay đổi cuộc sống thông qua sự nghiệp nghệ thuật cho người khuyết tật

Cửa hàng nghệ thuật cổng

nghệ sĩ của chúng tôi

Cổng cửa hàng

Dịch vụ của chúng tôi

Đưa cho

Nghề nghiệp trong nghệ thuật cho người khuyết tật

Vinfen’s Gateway Arts provides professional development for adults with disabilities who have talent in fine art and hand crafts. Artists pursue unique and individualized careers, learn and develop new skills with the support of a professional staff of artists, and receive local and international recognition through Gateway Arts’ onsite and online store and gallery.

Nhiệm vụ của chúng ta

Dịch vụ của chúng tôi

Xưởng chính

Xưởng chính tại Gateway Arts hỗ trợ những người lớn có tài năng nghệ thuật bị khuyết tật phát triển chủ yếu, bao gồm rối loạn phổ tự kỷ, trí tuệ và các khuyết tật khác.

xưởng A

Studio A provides ongoing professional support for artistically talented adults with mental health diagnoses, autism spectrum disorders, and traumatic brain injuries.

Hội nhập cộng đồng

Gateway Arts được dành riêng để tăng cường kết nối và hội nhập của các nghệ sĩ của chúng tôi với cộng đồng Boston và thế giới nghệ thuật.

Gateway Arts is 50!

Vụ nổ điện tử tuần này:

Two Weeks Left to See Becoming
viVietnamese