Kỷ niệm 50 năm

Inclusive Careers in Art

Cửa hàng nghệ thuật cổng

nghệ sĩ của chúng tôi

Cổng cửa hàng

Dịch vụ của chúng tôi

Đưa cho

Vinfen’s Gateway Arts is an internationally acclaimed studio art center, store, and gallery providing professional supports and representation to adult artists with disabilities.

 

Nhiệm vụ của chúng ta

Dịch vụ của chúng tôi

Xưởng chính

Xưởng chính tại Gateway Arts hỗ trợ những người lớn có tài năng nghệ thuật bị khuyết tật phát triển chủ yếu, bao gồm rối loạn phổ tự kỷ, trí tuệ và các khuyết tật khác.

xưởng A

Studio A provides ongoing professional support for artistically talented adults with mental health diagnoses, autism spectrum disorders, and traumatic brain injuries.

Hội nhập cộng đồng

Gateway Arts được dành riêng để tăng cường kết nối và hội nhập của các nghệ sĩ của chúng tôi với cộng đồng Boston và thế giới nghệ thuật.

Gateway Arts is 50!

Vụ nổ điện tử tuần này:

Gateway Artists Honored at Boston City Hall
viVietnamese