Kết nối quang phổ

Bridging the Spectrum là một chương trình Gateway Arts mới được thành lập vào năm 2017 để đáp ứng nhu cầu của một nhóm nghệ sĩ mới nổi mắc chứng Rối loạn phổ Tự kỷ (ASD). Chương trình được thiết kế để cung cấp đào tạo tâm lý xã hội thông qua phương tiện truyền thông, công nghệ và văn bản mới bên cạnh nghệ thuật hai và ba chiều.

Trở thành một nghệ sĩ tại Gateway

Áp dụng ngay hôm nay!
viVietnamese