Điêu khắc – Đồ vật được tìm thấy bởi Sidney Perry [Master]

$50.00

Sidney Perry. Không có tiêu đề. Mực, bút đánh dấu trên đối tượng được tìm thấy (khuôn khuôn công cụ). 11″ x 6″ x 2″. 2018.

Hết hàng