jordan Simpson

Jordana Simpson lớn lên ở Jamaica trước khi chuyển đến Boston. Cô đã làm việc tại Gateway Studios từ tháng 11 năm 2015.

Sở thích nghệ thuật của Simpson là làm đồ trang sức và vẽ. Cô ấy gần đây đã bắt đầu khám phá cả tác phẩm điêu khắc cứng và mềm. Sự lựa chọn màu sắc và kết cấu của Simpson là đáng chú ý nhất trong thiết kế trang sức của cô ấy, một phương tiện làm nổi bật tầm nhìn nghệ thuật của cô ấy.

Tác phẩm của Simpson đã được trưng bày tại The Gateway Gallery.

Bộ sưu tập hình ảnh này giới thiệu danh mục đầu tư được lưu trữ của nghệ sĩ; các tác phẩm có sẵn để bán có thể khác nhau. Hỏi về tác phẩm nghệ thuật bổ sung có sẵn để mua của Jordana Simpson: (617) 734-1577

Mua nghệ sĩ này

    Là một nghệ sĩ làm cho tôi cảm thấy rất tuyệt vời và rất sáng tạo.

Giống như những gì bạn nhìn thấy?

Mua nghệ sĩ này
viVietnamese