ઘટનાઓ લોડ કરી રહ્યું છે

« બધા ઘટનાઓ

  • આ ઘટના પસાર થઈ ગયું છે.

Riotous Threads

ડિસેમ્બર 17, 2022 @ 10:00 એ એમ (am) - જૂન 18, 2023 @ 5:00 પી એમ(pm)

We are thrilled to announce this exciting collaboration with Fuller Craft Museum. Riotous Threads features fiber works by 25 Gateway artists in what is sure to be a compelling exhibition.
Opening Reception – January 28, 2023, 1-3 PM

 

Image: Donna EsolenUntitled. 2021. embroidery floss on printed fabric. 12 x 13.5 in.

વિગતો

શરૂઆત:
ડિસેમ્બર 17, 2022 @ 10:00 એ એમ (am)
અંત:
જૂન 18 @ 5:00 પી એમ(pm)
guGujarati