ઘટનાઓ લોડ કરી રહ્યું છે

« બધા ઘટનાઓ

  • આ ઘટના પસાર થઈ ગયું છે.

A Taste of Gateway

સપ્ટેમ્બર 12, 2020 @ 5:00 પી એમ(pm) - 8:00 પી એમ(pm)

NEW DATE: SEPTEMBER 12, 2020

A TASTE OF GATEWAY guests enjoy an art swap, a silent auction, live music from The Clark Page Project, delectable food, beer from Samuel Adams Brewery, and wine.

Art Tickets, priced at $175, include an original work of art created by a Gateway Artist. Upon arrival attendees with art tickets will select an envelope containing an image of Gateway art valued up to $400. Guests are then encouraged to swap their images with other art ticket holders to ultimately obtain a piece of art that reflects their own style.

Event-only tickets are $100.

Online ticket sales will open March 2. Day-of tickets may be purchased at the door and are subject to availability.

વિગતો

તારીખ:
સપ્ટેમ્બર 12, 2020
સમય:
5:00 પી એમ(pm) - 8:00 પી એમ(pm)
ઘટના શ્રેણીઓ:
,
ઘટના ટૅગ્સ:
, , , , ,
guGujarati